Serija PD.

Univerzalni strug sa cikličnim upravljanjem sa Fagor 8055 upravljanjem

Univerzalni strugovi sa cikličnim upravljanjem su strugovi konstruisani po zahtevima tržišta rukovodeći se principima modernog dizajna i tradicionalnog kvaliteta.

 

Građeni na potpuno novom konceptu, na novom pristupu komunikacije čovek - mašina.
Mašina sa jedne strane zadržava osobine konvencionalne mašine putem manualnog rukovanja potpomognute upravljačkim uređajem, a sa druge strane omogućuje rad u ciklusu izabranom iz MENU - a upravljačke jedinice.
Osnovna filozofija mašine ogleda se pre svega u neposrednoj interakciji čovek - mašina sa izuzetno jednostavnim jezikom komuniciranja baziranog na stručnosti poslužioca. Ovim je izbegnuta opširna i preskupa obuka poslužioca, odnosno tehnologa.


Figurativno rečeno "čovek ponovo dominira mašinom" a nije joj podređen.

Kao rezultat gore navedene koncepcije univerzalni strug sa cikličnim upravljanjem je pogodan za obradu pojedinačnih delova, za male serije sve do srednjih serija.

Ciklično upravljanje, manuelni mod i CNC upravljanje omogućavaju ekonomičan rad od pojedinačne proizvodnje do srednjih serija.

Osnovne prednosti.

 • Masivno, stabilno i široko postolje sa indukciono kaljenim prizmama sa velikom površinom naleganja..
 • Širina postolja od 650mm, 710mm i 1120mm.
 • Velike klizne površine klizača sa malim površinskim pritiskom obezbeđuju veliku sposobnost vođenja i dugotrajno održavanje preciznosti. Klizne površine su obložene sa TURCIT B.
 • Vođenje sistema klizača na tri prizme (dve gore i jedna sa prednje strane postolja) obezbeđuje visoku stabilnost pri većim režimima rezanja bez vibracija.
 
 • Vretenište je masivne izvedbe sa glavnim vretenom uležištenim sa tri visokokvalitetna ležaja obezbeđuje mašini visoku masivnost i preciznost.
 • Svi obrtni elementi vreteništa su termički obrađeni i brušeni.
 • Mašina je pogodna za skidanje velikih preseka strugotine pri gruboj obradi bez vibracija i za finu obradu sa visokom tačnošću. Tačnost mašine po DIN 8607.
 • Veliki maksimalni obrtni momenat mašine od 16.000 Nm (9.400 Nm).
Postolje.
Postolje
 

Postolje je široko (650mm, 710mm,1120mm) i masivno.
Vođice su livene i indukciono kaljene na 50 HRc. Na prednjoj strani postolja je treća prizma za potporu sistema klizača, čime je mašini data dodatna stabilnost

 
Klizač.
Postolje
 

Velike klizne površine klizača sa malim površinskim pritiskom obezbeđuju veliku sposobnost vođenja i dugotrajno održavanje preciznosti.

Vretenište.
Postolje
 

Vretenište je masivne izvedbe sa glavnim vretenom uležištenim sa tri visokokvalitetna ležaja obezbeđuje mašini visoku masivnost i preciznost.
Svi obrtni elementi vreteništa su termički obrađeni.

 
Hidraulika.
Postolje
 

Promena opsega obrtaja je omogućena pomoću hidraulike.

Agregat.
Postolje
 

Agregat za podmazivanje je smešten na pristupačnom mestu.

 
Elektroormar.
Postolje
 

Moderan elektroormar u CE komformitetu.

Konjić.
Postolje
 

Masivan konjić obezbeđuje stabilan i siguran rad.

 
Energetski kablovi.
Postolje
 

Zbog olakšanog održavanja svi energetski kablovi su izvan radnog prostora na pristupačnim mestima.

Otvori u postolju.
Postolje
 

Veliki otvori u postolju i zadnja vrata omogućavaju lako odstranjivanje strugotine.

 
Revolver.
Postolje
 

Sa jednom automatskom revolver glavom i sa potpunim zatvaranjem radnog prostora imamo na raspolaganju potpuni CNC strug.

Upravljačka konzola.
Postolje
 

Jednostavno i lako za rukovanje

Posle kratke obuke operateri su sposobni za postizanje visoke fleksibilnosti. Lako rukovanje omogućuje skraćivanje vremena i troškova rukovanja mašinom i obezbeđuje visoku efikasnost i ekonomičnost u radu.

 

 

Ergonomija za veću produktivnost

 • Nov položaj upravljačke konzole i raspored komandi omogućavaju lako i sigurno rukovanje mašinom i rad bez zamaranja
 • Opseg broja obrtaja se automatski prebacuje
 
Video.
Postolje
 

PD 1300 CM

Standard Accessories.

 • RS232 interface
 • Rigid tapping
 • Fully enclosure guarding
 • Chip conveyor(auger type)
 • Work light
 • Alarm lamp
 • Heat exchanger
 • Remote MPG
 
 • Coolant system including coolant tank
 • Lubrication system
 • Leveling screws and pads
 • Maintenance tool box
 • Tool tip air blow system
 • Air purge
 • Shower coolant system

Optional Accessories.

 • Extra coolant tank
 • Spindle oil coller(chiller)
 • 6000rpm spindle
 • Spindle oil chiller
 • Two speed gearbox
 • C.T.S preparation
 • Linear scales
 • Tool overload detection
 • Auto tool length measurement
 • Automatic workpiece measurement
 • Simple tool life management
 • Chip conveyor outside machine & chip bucket
 
 • Oil skimmer
 • Coolant gun
 • Rotary table preparation
 • Manual tail stock for rotary table
 • Through hole drill kit
 • Auto counter for work piece
 • DNC link software
 • Arm A.T.C with 24 tools magazine
 • Drum A.T.C with 20 tools magazine
 • Automatic power off
 • Oil coolector