Serija PA.

Serija strugova PA je namenjena za obradu radnih predmeta većih gabarita manje težine. Koncepcija mašine je proizašla iz iskustva proizvodnje MORANDO strugova i klasične su konvencionalne izvedbe i vrlo su jednostavne za rukovanje.
Više od 1000 mašina PA serije je na tržištu širom sveta.

Tehnički detalji

  PA 1000 PA 1250
Opseg obrade
Dužina struganja 2000 - 10000 mm
Prečnik struganja iznad postolja 1000 mm 1250 mm
Prečnik struganja iznad klizača 700 mm 1000 mm
Prečnik struganja sa planskom pločom 900 mm
Presek noža 50 x 25
Glavno vreteno
Završetak vretena 55021 DIN
Završetak vretena 11 No
Unutrašnji prečnik 140 mm
Prečnik vretena kod prednjeg ležaja 190 mm
Broj okretaja I opseg 2-128 min1
Broj okretaja II opseg 5-315 min1
Broj okretaja III opseg 12.5-800
*opcija unutrašnjeg prečnika 322 mm
Postolje i klizači
Širina postolja 650 mm
Dužina uzdužnog klizača 820 mm
Poprečni hod klizača 610 mm
Glavni pogon (DC)
Snaga pogonskog EM 28.5 kW
Broj okretaja 50-3400 min1
Posmak
Broj 42
Uzdužni 0.049-5.6 mm/o
Poprečni 0.024-2.8 mm/o
Navoji
Broj 42
Opseg 0.75-64 mm
Opseg Whitworth 9/16.- 64 pitc/1"
Modul 1.-16
Konjić
Prečnik pinole 120 mm
Završetak Pinole 6 Morse
Maksimalne težine radnog predmeta
Između šiljaka s jednom linetom 5000 kg
Između šiljaka s dve linete 6500 kg
U planskoj ploči 800 kg
Okretni momenat
Maksimalni okretni momenat 5000 Nm